Se alla

En lyckad skolgång är ett effektivt vaccin mot arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet.

Att lyckas i skolan, komma in på gymnasiet och ta studenten är en bra start på resan mot ett rikt och fritt liv för våra unga kristianstadsbor. Alltför många får inte den starten.

Det har gjorts mycket under de senaste mandatperioderna för att öka kvaliteten på undervisning i hela skolsystemet i Kristianstad. Det arbetet måste inte bara fortsätta. Det måste förfinas och utvecklas och framför allt måste alla som arbetar med elevers lärande fokusera på kunskap och resultat.

Liberalerna har flera konkreta förslag för bättre resultat i skolorna runt om i vår kommun:

Stärk elevhälsan i skolorna

Det behövs fler vuxna i skolan som kan jobba med det elevsociala och stödjande arbetet, både kuratorer och specialpedagoger. Då kan lärarna få mer tid att arbeta med det som de är utbildade för: att undervisa

Ordning och reda är en förutsättning

På Liberalernas initiativ har redan ett tiotal av kommunens skolor infört förväntansdokument med gott resultat. Här tydliggörs vilka förväntningar elever och föräldrar kan ha på skolan men också vad skolan förväntar sig av elever och föräldrar. Vi tycker att alla skolor borde ha förväntansdokument.

Stärk rektorers och lärares ledarskap

Tilliten till professionen i skolan måste stärkas. Därför är det viktigt att läraren får använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känna sig jagad av elever och föräldrar som lägger sig i. Fler föräldrar behöver engagera sig i sina barns skolgång och backa upp rektorer och lärare.

Låt fler elever få undervisning i små grupper

Vi vill att fler elever med extra stort stödbehov ska kunna få det tillgodosett i mindre, särskilda undervisningsgrupper under delar eller hela skoldagar – både för deras egen och för deras klasskompisars skull.

Spetsklasser i Kristianstad

Ingen elev ska lämnas efter, men inte heller hållas tillbaka. Högpresterande elever ska kunna få utmaningar på rätt nivå för att känna motivation i skolarbetet. Därför vill vi se spetsklasser i en eller flera av Kristianstads kommuns skolor.

En lyckad skolgång är ett effektivt vaccin mot arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet. Med rätt prioriteringar och hårt arbete kommer vi att se goda resultat. Många samhällsproblem kommer att minska när fler lyckas i skolan

Daniél Tejera (L)

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

 

Läs vårt politiska program för Kristianstad här