Se alla

Norretullskolan är en av våra bästa skolor

Det är bostadssegregationen vi ska oroa oss för

Tisdag 14 september 2021

Är låga kunskapsresultat alltid lika med en bristande undervisningskvalitet på en skola? Nej, inte alltid, och inte när det gäller Norretullskolan i Kristianstad. Det vet ledningen och personalen. Det vet eleverna och deras vårdnadshavare. Vi politiker vet det också och numera vet även Skolinspektionen det.

Norretullskolan har haft låga resultat under en följd av år. De senaste åren har ungefär hälften av eleverna som slutat nian tillräckliga betyg får att börja i gymnasiet. Det är klart lägre än snittet för alla elever i kommunens skolor, där 8 av 10 elever kommit in på gymnasiet direkt efter nian.

Skolinspektionen har nyligen släppt en rapport där man redovisar en ingående granskning av 28 skolor runt om i Sverige. Skolorna i granskningen har det gemensamt att de under de 10 senaste åren haft en stor andel elever som inte fått godkända betyg i årskurs 9.

De områden som granskas är:

-Kontinuitet i skolans ledning

-Samsynen mellan skolans ledning och huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) kring vad som förklarar de låga resultaten och insatsers effekter över tid.

-Rektorns långsiktighet i arbetet med förväntningar och ansvarstagande för elevernas kunskapsutveckling.

Norretullskolan finns med i granskningen och sticker ut på ett positivt sätt. Norretull är nämligen den enda skola av de 28 granskade där Skolinspektionen i sitt beslut skriver: ”Utifrån framtagna kvalitetskriterier har Skolinspektionens utredning inte visat annat än att verksamheten inom det granskade området fungerar väl.” Det är ett mycket gott betyg till skolans ledning och personal och till hela barn- och utbildningsförvaltningen.

Men vad beror de låga resultaten då på? Svaret är den segregation som under lång tid präglat vår kommun. Nyanlända familjer med låg utbildning och svag ekonomi får bostad i vissa områden och så snart de får arbete och bättre ekonomi flyttar de, och en ny familj med samma utgångsläge tar deras plats. Det är barnen i dessa familjer som i hög utsträckning går på högstadiet på Norretullskolan och så har det varit länge.

Vi kan vara stolta över att en av de skolor som har det tuffaste uppdraget vår kommun fungerar så väl. Men vi måste fortsätta oroa oss för vilka konsekvenser bostadssegregationen får för en stor del av våra barn och ungdomar.

Daniél Tejera (L)

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Läs Skolinspektionens rapport här