De som sköter sig, de som kämpar på, de som tar ansvar för sig själva och andra, de som gör så gott de kan, de som behöver lite extra stöd.

De är de stora förlorarna när buset bestämmer och det är oordning i klassrummet.

Egentligen borde man förvänta sig att skolan var ett föredöme för andra delar av samhället. Det är ju där barn och unga ska växa, utvecklas och lära. Det är där de ska introduceras till vuxenlivet. Det är där de ska lära sig hur man umgås med respekt för varandra.

Skolan borde vara ett exempel för andra och en förebild för livet. Inte en plats för kränkningar, mobbing, våld och hot.

Oordningen i många svenska skolor får flera konsekvenser. Det blir svårare att lära sig, det blir svårare att rekrytera lärare, det sänker skolans status och det ökar risken för mobbning och kränkning av enskilda elever.

Sverige kan åter bli det land i världen där ungdomar läser bäst. Vi kan få en skola som har högst kunskapsresultat i Europa. Vi kan öka likvärdigheten. Vi kan se till så att bakgrunden inte spelar roll för framtiden. Men det kräver att vi tar ordningsproblemen på allvar.

Christer Nylander, Kristianstad

Utbildningspolitisk talesperson och gruppledare i riksdagen för Liberalerna.

Läs mer om Liberalernas skolpolitik här