Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

Bilden av Kristianstad har förändrats under de senaste åren. Många minns säkert hur det var för 15-20 år sedan. Då försvann många jobb och företag från kommunen. Istället för att jobba tillsammans för att stärka Kristianstad, präglades vår kommun på den tiden av partipolitiskt käbbel, konflikter och negativa attityder.

Så är det inte längre. Idag är Kristianstad återigen den självklara motorn i nordöstra Skåne. Och Kristianstad växer.

Men, visst har vi fortfarande problem. Och med tillväxt, ökad livslängd och inflyttning kommer också nya problem som måste lösas. Vi behöver bygga skolor och fler platser på äldreboende. Vi behöver öka tryggheten på gator och torg. Vi behöver ta bättre hand om våra barn och äldre. Vi behöver fortsätta förbättra resultaten i skolan.

Kristianstad är en stor kommun med både landsbygd och stad. Det är viktigt att komma ihåg att stad och land är beroende av varandra. Både för att Kristianstad ska fortsätta växa och utvecklas och för att den här delen av Skåne ska fortsätta vara attraktiv. Vi ska samarbeta, inte splittras.

Liberalerna vill sätta höga men realistiska målsättningar för få fler skattebetalare och färre bidragstagare. För att klara det behöver en rad saker vara på plats, som t ex flexibel språkundervisning för nyanlända och för arbetskraftsinvandrare. Det behövs fler riktiga jobb och lägre ingångslöner är bättre än inget jobb alls. Vi behöver också en effektiv arbetsmarknadsutbildning och arbetsförmedlingen kan bara bli bättre.

Vi Liberaler är övertygade om att Kristianstad kan bli ännu bättre. Det går att lösa de problem vi har precis som det gick att lösa de problem vi hade. Det går fortsätta stärka vår del av Skåne. Det går att lyfta skolresultat. Det går att få fler företag att trivas här. Och det går att öka tryggheten.

Det har gått bra för kommunen i några år. Men det fortsätter inte så av sig själv. Om vi ska lyckas får vi inte falla tillbaka till det där negativa som var så skadligt för några år sedan.

Kristianstad behöver gott ledarskap, samarbete och prioriteringar. Kristianstad ska fortsätta framåt.

Lär känna våra politiker här