Se alla

Våra lättlästa vallöften 2018

I Kristianstad bor det många familjer med barn, och många som är äldre.
Liberalerna tycker att det allra viktigaste är att barn och äldre har det bra och känner sig trygga. Vi vill också se till att alla med funktionsnedsättning får det stöd de behöver.

Skolan
Vi tycker läxor är bra. Men alla skolbarn får inte hjälp hemma med läxorna. Vi vill se till att alla som behöver får hjälp med läxor på skolan efter skoldagen.
För att kunna arbeta i skolan hela dagen behöver eleverna ha ätit frukost, gjort sina läxor och ha med sig skolböckerna. Det ska föräldrarna hjälp barnen med. Om det inte fungerar ska rektorn på skolan kunna skriva att avtal med föräldrarna om att detta är viktigt-

Sjukvård
Många får vänta länge när de blir sjuka och behöver få hjälp av en doktor. Detta vill Liberalerna ändra på. Vi vill att det utbildas fler doktorer som kan arbeta på vårdcentralerna.

Ta hand om våra äldre
Precis som i resten av Sverige blir vi fler äldre i Kristianstad. Det behövs fler platser där äldre kan bo när de inte klarar sig själva.
Inom 4 år måste kommunen se till att det finns minst 80 nya platser för äldre. Vi vill också att det byggs trygga platser för äldre att bo på utanför centrala Kristianstad till exempel i Arkelstorp, Degeberga, Fjälkinge, Tollarp, Åhus och Önnestad.

Unga som mår dåligt
Många barn mår dåligt av stress och oro. Fast att det läggs ner mycket tid och pengar på att hjälpa dem är det fortfarande många som inte mår bra.
Liberalerna vill att alla som jobbar med barn som mår dåligt i Kristianstad ska samarbeta bättre.
Vi vill skapa en ny arbetsplats där personal från skolan, sjukvården och socialtjänsten jobbar tillsammans för att hjälpa barnen med problem bättre.

Krinova ska byggas ut
På Krinova på Näsby kan nystartade företag få hjälp att hitta nya kunder och växa. Här finns företag som arbetar med bland annat mat, bättre miljö och hälsa. Det är trångt på Krinova och vi tycker att det behöver byggas ut så att fler företag får plats där.

Fler lokala företag ska sälja till kommunen
Kristianstads kommun köper både saker och tjänster från olika företag. Liberalerna vill gärna att kommunen handlar mer av företag som ligger nära. Vi vill utbilda företag så att de blir bättre på att sälja sina sakerr och tjänster till kommunen.

Lek och träning för fler i Kristianstad
De senaste åren har det byggts flera öppna idrottsplatser i Kristianstad. Senast öppnades en vid Vilans idrottsplats. Vi tycker att det behövs fler sådana idrottsplatser så att fler kan leka, spela och träna. Vi lovar att det ska byggas ytterligare två öppna idrottsplatser de kommande åren.

Alla ska känna sig trygga i Kristianstad.
Vi behöver fler poliser. I väntan på att det kommer fler poliser till Kristianstad så måste vi fortsätta ha lokala ordningsvakter i centrum.
Liberalerna tycker att det behövs kameror på vissa platser där det begås många brott. Kameror ökar tryggheten och hjälper till att lösa brott. De platser i Kristianstad där det begås flest brott ska övervakas av kameror.

För att så få unga som möjligt ska börja använda narkotika eller börja begå brott måste de träffa trygga vuxna tidigt i livet. Vi vill att Fryshuset startar i Kristianstad. Fryshuset är en organisation som är duktiga på att arbeta med unga som riskerar att begå brott.

Samlingslokaler till föreningar
När Sommarlust stängdes fick flera föreningar problem att hitta lokaler för sina möten. Det blir dyrt för till exempel pensionärer att hyra lokaler. Detta måste lösas och en möjlighet är att pensionärsföreningar kan söka ett särskilt hyresbidrag hos Kristianstads kommun.

Läs om våra politiker här