Se alla

Våra vallöften 2018

Bilden av Kristianstad har under de senaste åren förändrats. Idag är Kristianstad återigen den självklara motorn i nordöstra Skåne.

Liberalernas budskap är: Fortsätt framåt, Kristianstad.

Skolan och omsorgen först!

Vi lever allt längre och barnfamiljerna blir fler. Kommunens två viktigaste uppdrag är:
-En trygg omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.
-En skola med hög kvalitet för alla barn.
Vi kommer fortsätta att ha högsta ekonomiska prioritet på dessa områden under åren som kommer.

Vi tycker läxor är bra. Men alla skolbarn får inte det stöd de behöver för att göra läxor hemma. Vi vill se till att alla som behöver får läxhjälp på skolan efter skoldagen.

För att arbetet i skolan ska fungera behöver eleverna ha gjort sina läxor, ätit frukost och ha rätt material med sig. Detta är föräldrarnas ansvar. Vi vill att skolledare ska kunna införa föräldrakontrakt där det behövs.

Precis som i resten av Sverige blir vi fler äldre i Kristianstad och äldreomsorgen behöver byggas ut.
Fram till 2022 måste vi minst öppna 80 nya platser på äldreboenden och dessutom lovar vi bygga två nya trygghetsboenden i två av våra basorter. På sikt ska det finnas trygghetsboenden i alla basorter.

En väg in för unga med psykisk ohälsa

Trots ansträngningar från både kommun och Region Skåne är situationen för många unga fortfarande oacceptabel. Dålig samverkan, kulturskillnader och egna ekonomiska intressen hindrar snabba och effektiva insatser.
Vi vill skapa en ny förvaltning som sammanför skolhälsovården, socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin till en gemensam och resultatinriktad enhet, Unghälsan.

Ännu bättre vårdcentraler

Många upplever att det är svårt att få hjälp på sin vårdcentral. Detta vill Liberalerna ändra på. Vi vill öka resurserna till vårdcentralerna och se till att det utbildas fler allmänläkarspecialister.

Krinova måste kunna växa mer

På Krinova, kommunens och högskolans Science Park, möts människor med nya idéer och får stöd för utvecklingsarbete. Här startas nya företag och arbetstillfällen växer fram, inte minst inom områdena mat, miljö och hälsa. Krinova växer så det knakar och det är dags att bygga ut.

Fler lokala upphandlingar

Kommunen köper både varor och tjänster från företag genom offentliga upphandlingar. Vi vill att fler lokala företag ska bli leverantörer till kommunen. För att öka kunskapen om offentliga upphandlingar vill vi erbjuda utbildningstillfällen om offentlig upphandling för våra lokala företag.

Rörelse, träning och lek för fler

De senaste åren har det byggts flera spontanidrottsplatser på olika platser i kommunen. Senast invigdes en vid Vilans idrottsplats. Vi tycker att det behövs fler spontanidrottsplatser så att fler i alla åldrar kan leka, spela och träna. Vi lovar att det ska byggas ytterligare två spontanidrottsplatser de kommande åren, en i Åhus och en i en annan av våra basorter.

Tryggare Kristianstad

Alla ska känna sig trygga i Kristianstad och kunna lita på att brott och kriminalitet aldrig accepteras.
Vi behöver fler poliser på våra gator. I väntan på att det kommer fler poliser till Kristianstad så måste vi fortsätta att satsa kommunala pengar på ordningsvakter.

Vi fortsätter att driva på i frågan om kameraövervakning. Kameror skapar trygghet och hjälper till att lösa brott. Kristianstads mest brottsutsatta platser ska kameraövervakas.

För att så få unga som möjligt ska hamna i missbruk och kriminalitet är det förebyggande arbetet viktigt. Vi vill att Fryshuset etablerar sig i Kristianstad. De har stor erfarenhet av arbete bland unga i andra städer runt om i landet.

Nedläggningen av Sommarlust har skapat ett stort problem för delar av föreningslivet. Inte minst flera pensionärsföreningar saknar idag ekonomiska möjligheter att boka de större möteslokaler som erbjuds. Detta måste lösas och en möjlighet är att inrätta ett hyresbidrag riktat till pensionärsföreningar i kommunen.

Lär känna några av våra kandidater här