Se alla

Dags att omvandla Gamlegården

Vad menar vi egentligen när vi säger att Gamlegården är för stort för Kristianstad?

Hade man byggt ett bostadsområde som Gamlegården idag? Med stor säkerhet är svaret nej. Miljonprogrammet som lanserades 1964 har gett bristfälliga bostäder, otrygga miljöer och skapat problem på många orter. Polisens lista med ”utsatta områden” definieras av att det är platser med ”låg socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället” – i princip alla bostadsområden på polisens lista härstammar från miljonprogrammet. Så, problemen som Kristianstad har med Gamlegården är inget unikt. Bostadsområden med problem finns i nästan alla Sveriges kommuner. Det som är speciellt i vår kommun är att Gamlegården är så stort. För stort för att kunna bäras av resten av en kommun i Kristianstads storlek.

Vad är då grundproblemet? År efter år drar området till sig hyresgäster som inte kan försörja sig själva och betala sin egen hyra. Mindre än hälften av den vuxna, arbetsföra befolkningen har ett jobb. Kriminaliteten är hög och skadegörelsen är stor. De som får jobb tenderar att flytta därifrån – och ersätts med nya arbetslösa som flyttar in. Om det var kommunala resurser som var avgörande så skulle Gamlegården vara Kristianstads mest attraktiva bostadsområde med de bästa skolresultaten. Vi påstår att kommunen satsar mer på Gamlegården än på något annat bostadsområde i Kristianstad – men eftersom de grundläggande förutsättningarna är så dåliga löser inte det problemet.

Samtidigt är det viktigt att betona att vi inte vill skuldbelägga alla som bor på Gamlegården. Snarare är det ju de som bor där som blir hårdast drabbade av att området är ett utanförskapsområde.

Hur ska man skapa långsiktig hållbarhet för bostadsområdet Gamlegården? Det måste tas ett helhetsgrepp där vi tittar på en omvandling för hela området. Invånare måste kunna göra bostadskarriär inom området och kunna köpa en bostadsrätt inom Gamlegården. Fastighetsägaren behöver bygga om och anpassa beståndet så att även stora familjer kan hitta passande lägenheter. Vi behöver se över och fastställa om det finns delar av området där förutsättningarna saknas för att göra miljöer eller kvarter trygga. Vi måste på allvar utreda hur många som bor på Gamlegården och vi måste få bukt med trångboddheten i området. Kanske blir det faktiskt nödvändigt att riva delar av bostäderna för att göra området mindre.

Helhetsgrepp måste tas långsiktigt och vi kan inte bara titta ett par år framåt i tiden utan snarare ha ett 15 – 25-årsperspektiv. Självklart är behärskning av svenska språket och ett jobb att gå till viktiga pusselbitar. Man kan inte heller blunda för att det finns kulturella skillnader i hur man ser på samhället och samhällets roll. Insatser behövs för att fler ska kunna förstå det svenska samhället. Viktigt är att se till att grogrunden för de kriminella gängen försvinner. Vi måste tillsammans se till att vi får ett starkare föreningsliv på Näsby. Ytterst är det inte bara är kommunen som måste ha en plan för Gamlegården, utan också regeringen. Det behövs en långsiktig handlingsplan för de utanförskapsområden som finns i hela Sverige.

Läs hela vårt politiska program för Kristianstads kommun  här