Se alla

Valprogram 2022

När vardagen fungerar blir möjligheterna fler

Torsdag 28 juli 2022

På många sätt är utvecklingen i Kristianstads kommun positiv. Människor och företag flyttar till vår kommun och Kristianstad är den självklara motorn i nordöstra Skåne. Arbetslösheten sjunker och bostadsbyggandet är på rekordnivå.

Samtidigt finns det problem som vi både behöver beskriva och hantera med uppriktighet, ärlighet och beslutsamhet. Det gäller inte minst frågorna om bostadssegregation, trygghet, kriminalitet och den relativt låga utbildningsnivån.

Kunskapsnivån i skolan behöver höjas, tryggheten måste öka och fler ska komma i arbete och bidra till vår gemensamma välfärd. Bostadssegregationen skapar sociala problem, segregerade skolor och försvårar integrationen för nyanlända.

Genom tydligt politiskt ledarskap ska vi stärka människors möjligheter att bo, leva, jobba och driva företag i alla delar av kommunen. Det handlar om fokus och satsningar på många delar, såsom exempelvis utbildning, egenförsörjning och trygghet.

Vår uppgift som Kristianstads liberala parti är att skapa ordning och reda, trivsel och möjligheter i kommunen. Med vårt politiska arbete vill vi bidra till att kristianstadsbornas vardag fungerar så att ni får mer tid och kraft att forma era liv så som ni tycker passar er och era familjer allra bäst.

Vi kommer inte att lova allt till alla för vi vet att resurserna är begränsade och behöver prioriteras. Kommunens tillgångar är stora  men vår lånebörda är hög. Varje invånare bär en skuld på 91 000 kr. Det är 50% mer än rikssnittet och dubbelt så mycket som till exempel i Malmö. När nu räntorna stiger är det är det extra viktigt med överskott i kommunens ekonomi så att vi kan hålla nere låneskulden och ränteutgifterna. 

De politiska förslag som vi presenterar inför de kommande åren bygger på de problem vi alla vet finns i Kristianstad, men också på de de styrkor och den potential som finns i vår del av Skåne.

Vi bygger förslagen på fyra viktiga områden:

1. Fler måste lyckas i skolan

2. Fler som försörjer sig själva skapar en livskraftig kommun

3. Tryggt och säkert i ett växande Kristianstad

4. Stad och land – beroende av varandra.

Ladda gärna ner och läs hela vårt program här:

Politiskt program 2022