Henny Tillberg

Könsstympning är ett av de värsta brotten en ung flicka kan utsättas för. Trots att det i Sverige är förbjudet med könsstympning utsätts ett enormt stort mörkerantal för det. Vi måste försvara flickornas frihet. Ingen i Sverige ska utsättas för könsstympning.

Enligt socialstyrelsens rapport från 2016 är över 40 000 kvinnor och flickor som bor i Sverige idag könsstympade. Utöver dessa 40 000 lever ett enormt mörkerantal könsstympade flickor i skymundan.

Som Liberal ser jag till alla människors frihet och att inget barn utsätts för våld och andra brott. Vi kan inte låta gamla traditioner förstöra fler flickor. Ingen ska behöva växa upp i Sverige och riskera att utsättas för det här brottet. Det är förbjudet, men trots att lagstiftningen skulle kunna vara kraftfull lagförs inte brotten. Kunskapen måste därför öka och resurser prioriteras för att alla flickor ska kunna växa upp i frihet.

För att motverka könsstympning måste vi våga prata om det och våga informera flickor om deras frihet och deras möjligheter.

Låt oss idag gemensamt bestämma oss för att sträva efter en nolltolerans mot könsstympning. Vi Liberaler kommer aldrig lämna barns öde till slumpen. Varje flicka ska ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Här i Kristianstad, i Sverige och i resten av världen.

Henny Tillberg
Liberalerna Kristianstad

Klicka här och bli medlem i Liberalerna idag