Sedan 2013 har Kristianstads kommun arbetat med att belysa badhusfrågan ur olika perspektiv. Nuvarande Tivolibad är mycket slitet och har egentligen haft en beräknad livslängd till 2018. Tidigt konstaterade vi att det inte var ekonomiskt försvarbart att renovera och bygga till det gamla badhuset. En sådan renovering hade på lång sikt blivit dyrare, utan att skapa mervärde, och skulle dessutom ha krävt att badhuset måste hålla stängt i ett par år för renovering.

Idag lappar vi och lagar på Tivolibadet oavbrutet för att förlänga livslängden tills ett nytt badhus står klart.

Självklart är jag oroad över att kalkylerna för badhuset ökar. Vi har i Kristianstads kommun under lågkonjunktur byggt förhållandevis billigt. Nu är vi mitt uppe i en högkonjunktur och prisnivån är tyvärr en annan. Kan vi skjuta på badhusbygget till nästa lågkonjunktur? Nej tyvärr inte, för då riskerar Kristianstad att stå utan badhus med konsekvenser för simundervisning och folkhälsa.

Vi ska bygga ett badhus, inte en simhall

Lika självklart är det att det vi ska vara försiktiga med kommunens skattepengar – kommuninvånarnas pengar.
Vi ska inte bygga något lyxbadhus eller exklusivt äventyrsbad, men vi måste bygga en anläggning som lever upp till de krav som ställs på ett modernt badhus. Det är inte en simhall vi ska bygga utan ett badhus.

Badhuset ska ge utrymme för simundervisning, motion, avkoppling, familjeaktiviteter, föreningsliv och så vidare. Ett exempel på en ambitionshöjning är att det planeras både för en varmvattensbassäng och en terapibassäng. Kristianstad har en åldrande befolkning och vi tror att denna utökning är viktig för de äldre men också för de allra yngsta som vill få plats på babysim.

Genom att studera nybyggda badhus runt om i landet och ta del av innehåll, besökssiffror, framgångsfaktorer och eventuella motgångar försöker vi skapa oss en egen bild av vad som utmärker ett attraktivt badhus som genererar många besökare.

Vår mest utredda investering någonsin

Ett badhus är bland det mest komplicerade en kommun kan bygga, och därför har vi varit väldigt noga med att beslutsunderlaget ska vara så bra som det bara är möjligt. Jag brukar beskriva att vi fortfarande är i insamlingsfasen. Vi lägger pusselbit efter pusselbit för att få en helhet som gör att vi kan gå till beslut. När det väl är dags att fatta ett eventuellt startbesked tror jag att badhuset kan räknas som vår mest utredda investering någonsin.

Visst kan det i debatten verka som om badhusfrågan tränger ut allt annat och som om badhuset vore kommunens enda investering. I verkligheten är det mycket annat som pågår. Just nu bygger vi Lingenässkolan och Kulltorpskolan och påbörjar i år bygget av nya Sånnaskolan. Totalt kommer vi att investera 1,5 miljarder på renovering och byggnation av förskolor och skolor under de närmsta åren.

Kristianstads kommun investerar för framtiden och för att våra barn och unga ska ha både bra skolor och en rik fritid. Där är badhuset en pusselbit bland flera.

Pierre Månsson
Kommunalråd (L)

Läs mer om vår politik för Kristianstad här