Stående: Daniél Tejera, Kamilla Danielsson och Radovan Javurek.
Sittande: Henny Tillberg, Pierre Månsson och Anna-Kerstin Larsson

Liberalerna i Kristianstad har nu nominerat politiker till de poster som tillfallit oss inför den nya mandatperioden.

Pierre Månsson fortsätter som gruppledare och kommunstyrelsens ordförande.
Kamilla Danielsson och Henny Tillberg nomineras till kommunstyrelsen.
Radovan Javurek föreslås bli återvald som ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden och Daniél Tejera förslås som ny ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Anna-Kerstin Larsson nomineras som ordförande i den nya Överförmyndarnämnden.

Övriga nomineringar meddelas inom kort.