Se alla

Sätt stopp för våldet i utsatta områden

Fyra förslag från Förortslyftet

Tre personer fördes till sjukhus med allvarliga skador efter skottlossningen på Gamlegården i början av augusti. Samhället måste göra mer för att stoppa våldsutvecklingen – både i Kristianstad och i resten av Sverige.

Skottlossningen ska ha skedde utomhus i närheten av Gamlegårdens centrum. Skjutningar dagtid i det offentliga rummet gör att oskyldiga riskerar att drabbas och hamna i vägen.

Gamlegården är en av totalt sextio stadsdelar i landet som av polisen är klassade som särskilt utsatta områden. Människorna som bor här förtjänar ett hem i trygghet, precis lika mycket som människor i andra stadsdelar. I stället har kriminella grupper skapat en parallell maktstruktur som föder gängbrottslighet, våld, skadegörelse och bilbränder – och begränsar människors frihet.

Regeringen gör för lite för att vända utvecklingen i samhällets mest utsatta områden. Det som hade varit tillräckligt för några år sedan räcker inte längre. Vi behöver åtgärder här och nu och behöver samtidigt satsa långsiktigt för att minska gängens incitament att locka in unga i brott och en kriminell livsstil.

Därför har Liberalerna tagit fram Förortslyftet – det mest ambitiösa programmet hittills i svensk politik för att ta tag i problemen i våra förorter. Vår målsättning är att det inte ska finnas några utsatta områden 2030. Vi föreslår bland annat: 

1. Fler poliser. Även efter dagens utbyggnad har Sverige en relativt liten polisstyrka i förhållande till sin befolkning, enligt Eurostat. Utöver vad regeringen har utlovat vill vi se ytterligare 5 000 fler poliser till och med 2029. Utbyggnaden ska ske successivt och få genomslag i hela landet.

2. Vassare verktyg för polisen och mer kännbara straff. Det krävs lagändringar för att slopa straffrabatten för ungdomar i åldern 18–21 år som återfaller i brott. Den som begår brott efter brott ska vara beredd att ta konsekvenserna. Det gäller även för unga personer. I grunden handlar det om att samhället ska sätta tydliga ramar i de fall föräldraansvaret inte räcker till.

3. Tidiga och tydliga insatser. Socialtjänsten måste få större möjligheter att agera med kraft för att rädda unga på väg att fostras in i kriminalitet. Obligatoriska insatser måste komma på plats tidigare, för såväl barn och unga som för deras föräldrar, när socialtjänsten så beslutar. Kommuner ska aldrig behöva tveka om tvångsomhändertaganden av ekonomiska skäl. Därför ska staten ta över kostnaderna.

4. Särskilda avdelningar och längre sluten ungdomsvård. Kriminalvården måste ta över ansvaret för unga som begår väldigt grova brott. Dessa insatser ska ske på särskilda avdelningar och enheter, skilda från Kriminalvårdens verksamheter för vuxna. Den slutna ungdomsvården behöver därtill reformeras. Det är en påföljd för unga som har begått grova brott och som ofta har svåra problem. I dag kan påföljden aldrig bli högre än fyra år, men för att uppnå effekt kan ungdomsvården behöva pågå längre än så.

Det grova våldet sätter skräck i hela områden och skördar oskyldiga offer. Det är långt ifrån ett enkelt problem, men det går att lösa. Med tidigare och tydligare insatser samt tuffare tag från samhället går utvecklingen att vända. Alla människor måste ha samma rätt att känna sig trygga i sitt bostadsområde – oavsett postnummer.

Pierre Månsson, kommunalråd Kristianstad

Johan Pehrson,  rättspolitisk talesperson för Liberalerna