Gilbert Tribo
Gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

Vårdcentralen är kärnan

För Liberalerna är vårdcentralen kärnan i sjukvården. Vårdcentralen ska vara det naturliga förstahandsvalet när skåningen blir sjuk. Så ser det inte alltid ut idag. En stor del av Skånes vårdcentraler är systematiskt underfinansierade och har stor brist på personal, framförallt allmänläkare.

Vårt mål år att utveckla de skånska vårdcentralerna till att bli bäst i landet. De ska också vara i nivå med de bästa i jämförbara länder när det gäller kvalitet och tillgänglighet.

Då behövs fler allmänläkare på de skånska vårdcentralerna.

Fast läkarkontakt på vårdcentral är nyckeln

Liberalerna vill gå före och visa att en kontinuerlig kontakt med en läkare är nyckeln till både trygga patienter och effektiv och kvalitativ vård.

350-400 tusen skåningar saknar idag tillgång till en fast läkarkontakt. Endast 52 procent av de skånska patienterna fick träffa samma läkare vid sina besök på vårdcentralen (Nationell Patientenkät 2016). I hela landet är det drygt 60 procent av patienterna som har fast läkarkontakt. Motsvarande andel i flera jämförbara länder är högre än 90 procent.

Detta vill vi ändra på! Patienter med störst behov av kontinuitet ska kunna lista sig hos en specifik läkare. I första hand måste detta säkerställas för årsrika multisjuka och kroniskt sjuka patienter med kontinuerligt vårdbehov.

15 nya allmänläkare till Kristianstad varje år

Liberalerna vill därför att Region Skåne varje år tillför 60 utbildningsplatser för specialisttjänst i allmänmedicin. För Kristianstad innebär det 15 nya allmänläkare varje år.

För att utöka tillgänglighet vill vi dessutom inrätta 15 utbildningsplatser för skånska läkare som kan få allmänmedicin som andra specialisering.

Gilbert Tribo

Gruppledare för Liberalerna i Region Skåne

 

Läs mer om vår politik för Kristianstad här

Bli medlem i Liberalerna här