Vi har många barn och ungdomar i vår kommun. För att de alla ska få en bra start i livet är bra förskolor och skolor en viktig förutsättning.

När kommunalrådet Pierre Månsson berättar om satsningarna i kommunens investeringsbudget för 2018 lyfter han fram stora satsningar på just förskolor och skolor.

70% av budgeten till skolor

Av totalt 820 miljoner kronor i investeringsbudget går 570 miljoner till nybyggnad och renovering av skolor och förskolor. Tre stora projekt är planerade att starta: Lingenässkolan på Näsby, Kulltorpskolan och nya Sånnaskolan i Åhus.

Kristianstad växer med nya bostads- och verksamhetsområden bland annat i Hammar och vid Ängamöllan. För att det ska fungera krävs bland annat nya vägar och infarter. 23 miljoner kronor satsas på detta under kommande år.

Många lekplatser runt om i orterna är slitna och därför läggs 6 miljoner kronor på nya och upprustade lekplatser.

För att förebygga översvämningar i innerstaden läggs 27 miljoner kronor på att förbättra invallningarna runt centrala Kristianstad.

Läs mer om vår politik för att utveckla Kristianstad här!