Se alla

Fler lokaler för högskoleprov i Kristianstad

Gymnasie- och vuxenutbildningen bistår med aulor och salar

Fredag 28 augusti 2020

För ett par veckor sedan beslutade Universitets- och högskolerådet (UHR) att höstens högskoleprov ställs in. Man menade att det inte går att genomföra provet med hänsyn till risk för smittspridning. Brist på lämpliga lokaler var en av nyckelpunkterna i argumentationen.

Detta innebär en ytterligare förskjutning av möjligheten för tusentals unga att via högskoleprovet ta sig in på högre utbildning. Provet i våras ställdes ju in av samma skäl.

Sedan beslutet blev känt har Liberalerna tillsammans med Moderater och Kristdemokrater tryckt på i utbildningsutskottet för att få regeringen att ge UHR i uppdrag att genomföra högskoleprov nu under hösten.

Detta arbetet gav idag resultat då ministern för högre utbildning och forskning meddelade att Regeringen ger UHR möjlighet att genomföra högskoleprovet.

Vi vill nu även lokalt  bidra till att högskoleprovet ska kunna genomföras i Kristianstad.

Efter dialog med förvaltningsledningen är jag glad att kunna meddela att gymnasie- och vuxenutbildningen under hösten kan bistå med flera aulor och  ett antal skolsalar i Kristianstad.  Med fler tillgängliga lokaler kan anordnaren av högskoleprovet sprida ut de sökande och minska risken för smittspridningen.

 

Daniél Tejera (L)

Ordförande barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad

Tel 044 – 13 28 92

daniel.tejera@liberalerna.se