Bilden av Kristianstad har under de senaste åren förändrats. Idag är Kristianstad återigen den självklara motorn i nordöstra Skåne.

Det räcker med att gå några år tillbaka för att se att denna utveckling inte är en självklarhet. Det har funnits tider när vår kommun suttit fast i partipolitiskt käbbel, konflikter och stillastående.

Med tillväxt, bättre hälsa och inflyttning kommer också utmaningar. Vi behöver fler skolor och fler platser på äldreboende. Vi behöver ökad trygghet med satsningar på ordning och reda. Vi behöver fortsätta höja kvaliteten i skolan. Därför gäller att prioritera.

Ibland ställs stad och landsbygd mot varandra. För oss liberaler är det viktigt att istället konstatera att stad och land är beroende av varandra.

Kristianstad måste växa och utvecklas för att den här delen av Skåne fortfarande ska vara attraktiv.

Liberalernas budskap är: Fortsätt framåt, Kristianstad.

Läs om våra vallöften här

Lär känna några av våra kandidater här