-Efter att ha studerat alla partiprogram valde jag att engagera mig i Folkpartiet redan som ung. Det är viktigt att engagera sig i samhällsfrågor, och för mig utifrån den liberala ideologin.

Den liberala ideologin bygger på människors lika värde, frihet för alla människor att forma sitt eget liv, men också att stå upp för varandra och skapa framtidstro. Det är det som är min ledstjärna i politiken.

Jag blev invald i kommunfullmäktige på 1970-talet och verkade där till valet 1984. Då blev jag invald i dåvarande Landstinget i Kristianstads län. Jag har varit med i processen att skapa Skåne län och Region Skåne.

Efter valet 2014 fick jag glädjen att komma tillbaka till kommunpolitiken och representera Liberalerna i kommunfullmäktige.Jag blev vald till ordförande i kommunfullmäktige. Det är kommunens ”riksdag” där viktiga beslut som berör oss medborgare fattas.

Att få vara med och skapa ett öppet och demokratiskt samhälle, det är det finaste som finns!

Viktigt att vi kvinnor engagerar oss

I september 2018 är det tid att gå till val igen. Det är väldigt viktigt att vi kvinnor engagerar oss. Att vi visar att vi kan, att vi vill och vågar ta ansvar för samhällsutvecklingen. Det är den uppmaningen jag vill rikta till kvinnor inför valet 2018.

/Anna Kerstin Larsson

Anna-Kerstin Larsson
Ordförande kommunfullmäktige Kristianstad

Läs mer om Liberalernas politik för Kristianstad